Jump to content

Tietosuojakäytäntö

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Sivusto/palvelu noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 2016/679. Asetus luettavissa kokonaisuudessaan: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=FI 

 

Rekisterin nimi
Fillaritori.com -sivuston käyttäjärekisteri


Rekisterinpitäjä
Nimi: QWERTY ry
Y-tunnus: 2607066-4
Postiosoite: Purilas 6 A 4, 40100 Jyväskylä
Puhelinnumero: 050 305 1227
Email: info ÄT qwertyservice.com


Rekisterinpitäjän edustaja
Nimi: Jussi Sunnari 
Postiosoite: Purilas 6 A 4, 40100 Jyväskylä
Puhelinnumero: 050 305 1227
Email: info ÄT fillaritori.com


Tietosuojavastaava
Nimi: Jussi Sunnari
Postiosoite: Purilas 6 A 4, 40100 Jyväskylä
Puhelinnumero: 050 305 1227
Email: info ÄT fillaritori.com


Hosting-palveluntarjoaja
Nimi: Nordic Web Hotel Oy (Nebula Oy:n tytäryhtiö)
Y-tunnus: 2205931-0
Postiosoite: Valimotie 21, 4. krs, 00380 Helsinki
Puhelinnumero: 0600 303340 (1,96e/min+pvm/mpm)
Email: tuki ÄT webhotelli.fi
www-sivu: https://www.webhotelli.f 
Rekisteriseloste: https://www.webhotelli.fi/rekisteriseloste.html

Tietojenkäsittelyliite: https://www.nebula.fi/sites/default/files/documents/NEBULA_FIN_YSE_DATA_PROSECCING_APPENDIX_0.pdf
Nordic Web Hotel Oy käyttää emoyhtiönsä Nebula Oy:n toimintamalleja.

Nimi: Nebula Oy (Nordic Web Hotel Oy:n emoyhtiö)
Y-tunnus: 2305424-7
Postiosoite: Valimotie 21, 00380 Helsinki
Puhelinnumero: 09 6818 3848
Email: nebula ÄT nebula.fi
www-sivu: https://www.nebula.fi
Käyttöehdot: https://www.nebula.fi/ict-ratkaisut/nebula/yritys/kayttoehdot


Valvontaviranomainen
Nimi: Viestintävirasto, Kyberturvallisuuskeskus
Y-tunnus: 0709019-2
Postiosoite: PL 313, 00181 HELSINKI 
Käyntiosoite: Itämerenkatu 3 A, 00180 HELSINKI
Puhelinnumero: 0295 390 100
Email: kirjaamo ÄT viestintavirasto.fi
www-sivu: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus.html
Ilmoitus tietoturvaloukkauksesta: https://www.viestintavirasto.fi/asioikanssamme/ilmoituksetjamuutlomakkeet/tietoturvailmoituksetja-hakemukset/ilmoitustietoturvaloukkauksesta.html

 

Kohde ja tavoitteet
Sivusto noudattaa sääntöjä luonnollisten henkilöiden suojelulle henkilötietojen käsittelyssä sekä sääntöjä, jotka koskevat henkilötietojen vapaata liikkuvuutta. Sivusto suojelee luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan.


Alueellinen soveltamisala
Sivustolla sovelletaan asetuksia henkilötietojen käsittelyyn, jota suoritetaan unionin alueella sijaitsevassa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toimipaikassa toiminnan yhteydessä, riippumatta siitä, suoritetaanko käsittely unionin alueella vai ei.


Suostumus
Tietojenkäsittelyn lainmukaisuus perustuu suostumukseen, jonka henkilö antaa rekisteröitymällä tälle sivustolle.


Jos rekisteröityvä henkilö on alle 16 vuotias, vaaditaan lapsen vanhempainvastuunkantajalta suostumus rekisteröitymiseen. Tarvittaessa toimita suostumus rekisterinpitäjän edustajalle sähköpostitse.


Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.


Käsiteltävät tiedot
Pakolliset rekisteröidystä tallennettavat tiedot: nimi/nimimerkki, sähköpostiosoite, salasana, paikkakunta, rekisteröitymisajankohta, viimeisin kirjautumisajankohta, käytetyt IP-osoitteet, IP-osoitteeseen perustuva sijainti, käytetyt laitteet, sivuston asetukset (personointi) ja sivustolle tuotettu sisältö.


Vapaaehtoiset rekisteröidystä tallennettavat tiedot: syntymäpäivä, valokuva ja vapaamuotoiset lisätiedot.


Tietolähteinä toimivat rekisteröitymislomake ja myöhemmin rekisteröidyn antamat lisätiedot käyttäjäprofiiliin.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.


Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot.


Tietojen käsittely
Henkilötietoja käytetään sivuston palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen, rekisteröidyn tunnistamiseen, tekniseen tukeen, hallinnointiin, tiedottamiseen, laskutukseen ja suoramarkkinointiin.


Kerätyt henkilötiedot ovat asianmukaisia ja olennaisia ja rajoittuvat siihen, mikä on tarpeellista suhteessa käyttötarkoituksiin.


Henkilötietoja kerätään vain tämän sivuston sisältämän palvelun tuottamista varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.


Tietojen sijainti ja säilyttäminen
Sivuston sisältämät tiedot säilytetään, ylläpidetään ja tuotetaan hosting-palveluntarjoajan toimipisteessä. Tarkat tiedot dokumentin alussa.


Tietojen luovutus
Tiedot voidaan luovuttaa rekisteröidylle itselleen.


Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta.


Evästeet
Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita tallennetaan käyttäjien laitteisiin verkkosivustojen kautta. Evästeitä käytetään, jotta sivustot toimisivat halutulla tavalla ja mahdollisimman tehokkaasti.

 

Sivuston käyttämät tärkeimmät evästeet:
ips4_IPSSessionFront = Sisältää istunnon yksilöidyn tunnisteen.
ips4_member_id = Sisältää käyttäjätunnuksen tunnisteen, mahdollistaa automaattisen tunnistautumisen sivustolle.
ips4_login_key = Käytetään yhdessä ips4_member_id –evästeen kanssa mahdollistamaan automaattinen tunnistautuminen sivustolle.

 

Kaikkien evästeiden listaus: https://invisioncommunity.com/4guides/developing-plugins-and-applications/introduction-to-the-ips-framework/common-cookies-set-by-the-suite-r16/  

 

Sivustolla käytetään lisäksi kolmansien osapuolien evästeitä. Käytössä olevat palvelut: Google Analytics, Google Adsense, Awin, PixFuture, Affilinet, Tradedoubler, TradeTracker, EuroAds, Adtraction, Amazon Associates, RevenueHits, Chitika, Infolinks ja Propeller Adds.

 

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön salaimestaan, mutta tällöin sivuston toimivuutta ei voida taata.

 

Postituslista
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää uutis-, tiedote- ja suoramarkkinointiviestien toimittaminen. Lupa kysytään rekisteröitymisen yhdessä ja sitä voi muokata sivuston ilmoitusasetuksista.


Tietojen suojaus
Tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.


Rekisteröidyllä henkilöllä on sivustolle henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.


Käyttöoikeus rekisteriin on vain rekisterinpitäjällä, sen edustajalla ja henkilötietojen käsittelijöillä.


Automaattinen profilointi
Sivustolla ei tehdä automaattista profilointia.


Eri mainosverkot käyttävät kuitenkin kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa mainontaa, asetuksien muuttaminen: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset


Tietoturvaloukkaukset
Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjä ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle sekä rekisteröidyille.


Rekisterinpitäjä dokumentoi kaikki henkilötietojen tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, sen vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet. 


Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille, sovelluksiin ja palveluihin
Sivustolla voi olla palveluiden etsimisen helpottamiseksi ja tiedon jakamiseksi linkkejä (myös upotettuja linkkejä) kolmansien osapuolien sivustoille, sovelluksiin ja palveluihin, joiden tuottajat eivät liity tähän sivustoon. Rekisterinpitäjä ei vastaa kolmansien osapuolien tietosuojakäytännöistä, sivustojen sisällöistä, sovelluksista tai palveluista.

 

Muuta

ÄT = @

Third Parties

Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.

Tärkeää tietoa

Hyväksy Käyttöehdot ja Tietosuojakäyntö.